Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Shipping and Fit for 55: Read the new report from Lloyd’s Register
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Shipping and Fit for 55: Read the new report from Lloyd’s Register

Read LR’s new report on Fit for 55: Managing compliance and optimising operations under the EU’s new regime.

The new report delves into the intricacies of the EU’s new regulations affecting shipping from 2024 onwards. It provides a comprehensive overview of the new EU Emissions Trading System and Fuel EU Maritime regulations, outlining the key compliance requirements and potential penalties.

 

It also explores the broader implications of the “Fit for 55 ” package, encompassing the Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), Revised Renewable Energy Directives (RED III) and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) .

 

The report offers actionable insights and recommendations for minimising exposure to carbon prices and penalties, highlighting the importance of effective fleet management and utilisation, strategic routing, charter agreements and efficient emission trading strategies.

 

To download this essential report for shipping click here.

Download the Report   →https://www.lr.org/en/knowledge/research-reports/optimising-compliance-under-the-eus-new-regime/

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...