Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η Navios Maritime Holdings Inc. Παρέχει σημαντική υπενθύμιση για όλους τους κατόχους αμερικανικών μετοχών της σειράς G και της σειράς H
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Navios Maritime Holdings Inc. Παρέχει σημαντική υπενθύμιση για όλους τους κατόχους αμερικανικών μετοχών της σειράς G και της σειράς H

Η Navios Maritime Holdings Inc. Παρέχει σημαντική υπενθύμιση για όλους τους κατόχους αμερικανικών μετοχών της σειράς G και της σειράς H: Η προθεσμία έγκαιρης υποβολής προσφορών για τη λήψη 5,75 $ σε μετρητά είναι η 21η Μαΐου 2024, 5:00 μ.μ.

Νησιά Κέιμαν, 20 Μαΐου 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Η Navios Maritime Holdings Inc. (“Navios Holdings” ή η “Εταιρεία”), υπενθύμισε σήμερα την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά της για την αγορά οποιασδήποτε και όλων των εκκρεμών σειρών G (CUSIP 63938Y100) και Series H (CUSIP 63938Y308) American Depositary Shares (οι «Series G ADSs» και οι «Series H ADS», μαζί οι «ADSs») για μετρητά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφηκαν προηγουμένως (η «Προσφορά») .

Η Προσφορά
Η Εταιρεία προσφέρει την αγορά των ADS ως εξής:

Εάν τα Σειρά G ADS και τα Series H ADS υποβληθούν στις 21 Μαΐου 2024 ή πριν από τις 5:00 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) ( «Ημερομηνία Πρόωρης Προσφοράς») :

  • 5,75 $ σε μετρητά ανά μετοχή, μείον τυχόν ισχύοντες φόρους παρακράτησης

Εάν τα Σειρά G ADS και Series H ADS υποβάλλονται πριν από τα μεσάνυχτα (τέλος ημέρας, ώρα Νέας Υόρκης) στις 7 Ιουνίου 2024 ( «Ημερομηνία λήξης») :

  • 4,75 $ σε μετρητά ανά μετοχή, μείον τυχόν ισχύοντες φόρους παρακράτησης

Σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς που γίνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους κατόχους Σειρά G ADS και Series H ADS, η Εταιρεία προσφέρει την απόκτηση οποιουδήποτε και όλων των εκκρεμών Σειρά G ADS, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το 1/100 του Μεριδίου της Σειράς 8,75%. G Σωρευτική Εξαγοράσιμη Μόνιμη Προνομιούχα Μετοχή και όλες οι εκκρεμείς Σειρά H ADS, καθεμία αντιπροσωπεύει το 1/100 του Μεριδίου 8,625% Σωρευτική Εξαγοράσιμη Μόνιμη Προνομιούχα Μετοχή Σειρά H, μείον τυχόν ισχύοντες φόρους παρακράτησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στην Προσφορά για Αγορά, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2024 (η «Προσφορά για Αγορά»). Οι ακριβείς λεπτομέρειες του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε και της αποδοχής της προσφοράς περιγράφονται στην Πρόταση Αγοράς, της 10ης Μαΐου 2024.

Λήξη
Η Προσφορά σχετικά με την Πρόωρη Ημερομηνία Διαγωνισμού θα λήξει στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 21 Μαΐου 2024.

Μετά την Πρόωρη Ημερομηνία Διαγωνισμού, η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να λήξει τα μεσάνυχτα (το τέλος της ημέρας), ώρα Νέας Υόρκης, στις 7 Ιουνίου 2024, Ημερομηνία Λήξης.

Η Depository Trust Company και οι άμεσοι και έμμεσοι συμμετέχοντες της θα καθορίσουν τις δικές τους ημερομηνίες και ώρες λήξης για να λάβουν οδηγίες υποβολής προσφορών στην παρούσα Προσφορά αγοράς, η οποία θα είναι νωρίτερα από την Ημερομηνία Λήξης. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μεσίτη σας ή άλλο διαμεσολαβητή κινητών αξιών για να προσδιορίσετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης που ισχύει για εσάς, προκειμένου να υποβάλετε έγκαιρα τη δημοπρασία των ADS σας και να συμμετάσχετε σε αυτήν την Προσφορά.

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
Η Georgeson LLC ενεργεί ως εκπρόσωπος πληροφοριών για την Προσφορά. Η Citibank, NA ενεργεί ως Διαμεσολαβητής για την Προσφορά. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της Προσφοράς ορίζονται στην Προσφορά προς Αγορά.

Αντίγραφα της Προσφοράς για Αγορά μπορούν επίσης να ληφθούν από τον Πληροφοριακό Πράκτορα:
Georgeson LLC
Κλήση χωρίς χρέωση (866) 920-3054

Σημαντικές ειδοποιήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
Αυτό το δελτίο τύπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τα Series G ADS, Series H ADS, των υποκείμενων προνομιούχων μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων κινητών αξιών και δεν αποτελεί ούτε προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για προσφορά για πώληση οποιουδήποτε από τα Σειρά G ADS, Series H ADS, οι υποκείμενες προνομιούχες μετοχές ή οποιοιδήποτε άλλοι τίτλοι. Αυτό το δελτίο τύπου δεν θα συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση είναι παράνομη. Σε σχέση με την Προσφορά, η Εταιρεία έχει διανείμει στους κατόχους των ADS της Σειράς G και της Σειράς H ADS μια Προσφορά για Αγορά και σχετικά έγγραφα, τα οποία περιγράφουν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς. Η Εταιρεία κάνει την Προσφορά μόνο μέσω και σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς προς Αγορά. Η Προσφορά δεν γίνεται σε καμία δικαιοδοσία στην οποία η υποβολή ή η αποδοχή της δεν θα ήταν σύμφωνη με τους τίτλους, το blue sky ή άλλους νόμους αυτής της δικαιοδοσίας. Κανένας από την Εταιρεία, τον Πράκτορα Πληροφοριών ή τον Διαγωνιστή δεν κάνει καμία σύσταση σε σχέση με την Προσφορά. Η Εταιρεία προτρέπει τους κατόχους των Σειρά G ADS και Series H ADS να διαβάσουν την Προσφορά για Αγορά και τις σχετικές γνωστοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων και συμπληρωμάτων) και να συμβουλευτούν τους φορολογικούς, οικονομικούς, κ.λπ. συμβούλους τους πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Προσφορά. Ένα δωρεάν αντίγραφο της Προσφοράς για Αγορά και των σχετικών εγγράφων, διατίθεται από τον Πληροφοριακό Πράκτορα για την Προσφορά.

Σχετικά με τη Navios Maritime Holdings Inc.
Η Navios Maritime Holdings Inc. κατέχει μερίδιο ελέγχου στη Navios South American Logistics Inc., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομής και logistics στην περιοχή Hidrovia της Νότιας Αμερικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Navios Holdings, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.navios.com .

Navios Maritime Holdings Inc. Provides Important Reminder for All Holders of Series G and Series H American Depositary Shares: Early Tender Deadline to Receive $5.75 in Cash is May 21, 2024, 5:00 P.M.
May 20, 2024 at 8:31 AM EDT

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Navios Maritime Holdings Inc. (“Navios Holdings” or the “Company”), today provided a reminder of its previously announced tender offer to purchase any and all outstanding Series G (CUSIP 63938Y100) and Series H (CUSIP 63938Y308) American Depositary Shares (the “Series G ADSs” and the “Series H ADSs”, together the “ADSs”) for cash pursuant to the terms previously described (the “Offer”).

The Offer
The Company is offering to purchase the ADSs as follows:

If the Series G ADSs and Series H ADSs are tendered on or before 5:00 p.m. (New York City time) on May 21, 2024 (“Early Tender Date”):

  • $5.75 in cash per share, less any applicable withholdings taxes

If the Series G ADSs and Series H ADSs are tendered before midnight (end of day, New York City time) on June 7, 2024 (“Expiration Date”):

  • $4.75 in cash per share, less any applicable withholdings taxes

Under the terms of the Offer being made exclusively to existing holders of Series G ADSs and Series H ADSs, the Company is offering to acquire any and all of the outstanding Series G ADSs, each representing 1/100th of a Share of 8.75% Series G Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, and any and all of the outstanding Series H ADSs, each representing 1/100th of a Share of 8.625% Series H Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, less any applicable withholdings taxes, pursuant to the terms and conditions set forth in the Offer to Purchase, dated May 10, 2024 (the “Offer to Purchase”). The exact details of the consideration paid and tender acceptance are described in the Offer to Purchase, dated May 10, 2024.

Expiration
The Offer with respect to the Early Tender Date will expire at 5:00 p.m., New York City time, on May 21, 2024.

Following the Early Tender Date, the Offer is scheduled to expire at midnight (the end of the day), New York City Time, on June 7, 2024, the Expiration Date.

The Depository Trust Company and its direct and indirect participants will establish their own cutoff dates and times to receive instructions to tender in this Offer to Purchase, which will be earlier than the Expiration Date. You should contact your broker or other securities intermediary to determine the cutoff date and time applicable to you, in order to timely tender your ADSs and participate in this Offer. See more:  https://navios.gcs-web.com/

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...