Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home AGENDA Charting the Course of Innovation: CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A.set to Showcase Cutting-Edge Solutions at POSIDONIA 2024
AGENDAΝΑΥΤΙΛΙΑ

Charting the Course of Innovation: CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A.set to Showcase Cutting-Edge Solutions at POSIDONIA 2024

CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. is gearing up for the prestigious POSIDONIA Exhibition 2024, set to unfold in Athens from June 3rd to June 7th at the Metropolitan Expo area. Positioned at Stand 1.159 in Hall No 1, our company is poised to unveil cutting-edge products and solutions tailored for the Marine Industry.

POSIDONIA stands as a cornerstone event within the shipping industry’s calendar, attracting a global congregation of shipbuilders, equipment suppliers, and service providers. Anticipate robust engagement from technical and commercial executives representing Greek and international enterprises amidst the bustling exhibition halls.

Leveraging our profound expertise in automation, we are excited to announce several initiatives:

  • Introduction of new automation systems meticulously crafted for the maritime domain.
  • Hydraulics division expertise with certified products and services
  • Rollout of innovative, energy-efficient solutions aimed at curbing fuel consumption and mitigating carbon emissions during marine operations, aligning with the industry’s escalating focus on sustainability.
  • Presenting pioneering products and services poised at harnessing the potential of digitalization and Internet of Things (IoT) technologies within the maritime sector. These offerings are engineered to optimize vessel performance and streamline operations through advanced data analytics, connectivity, and automation.
  • Showcase of state-of-the-art remote monitoring and control systems empowering ship operators to remotely oversee equipment performance, diagnose issues in real-time, and enact adjustments to enhance efficiency while minimizing downtime.
  • Unveiling a groundbreaking new energy project, designed to revolutionize energy efficiency and sustainability in the marine industry

In addition to our exhibition presence, we are thrilled to announce our participation in the

POSIDONIA Seminar Room 1B on Wednesday, June 5th, 2024, from 14:45 to 16:30.

 

During this session, we will deliver a compelling presentation titled “Innovative Energy & Digital Solutions for Shipping,” underscoring our commitment to driving forward the industry’s technological evolution.

We look forward to welcoming you to our stand and engaging in insightful discussions at this esteemed gathering of maritime professionals.

 

About CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A

CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A is one of the leading companies in the field of Marine, Industrial & Energy Automation which is offering products and services worldwide for more than 35 years

Following its vision of growth and innovation, CMA has rapidly become one of the key players in the automation sector. Initially, its services were mainly repair and construction work in the largest shipyards in the domestic shipping market, but it later expanded abroad, thus establishing its value globally.

It is certified with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 from ABS, a global leader in providing classification services for marine and offshore assets. The certificates are applicable to design, manufacture, installation, service, maintenance, commerce, trade and sale of electrical, electronic, pneumatic, hydraulic, automation parts, panels and systems in marine, industrial and energy market. Also, CMA recently managed to be certified according to ISO 22301:2019 & ISO 27001:2013 standards, from the largest purely Greek Certifications Company named EUROCERT.

 

CMA is also a member of major global associations in the marine market for the supply of its products.

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...