Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ Diana Shipping received significant recognitions at the 2024 ESG SHIPPING AWARDS International
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

Diana Shipping received significant recognitions at the 2024 ESG SHIPPING AWARDS International

Continuing our ESG journey with determination, we’re honored that Diana Shipping Inc. and Diana Shipping Services S.A. received significant recognitions at the 2024 ESG SHIPPING AWARDS International, Gala Dinner & Awards Ceremony held on May 20, 2024, at the Grand Hyatt Athens.

Gold Environment Leader Award. Consistent with our commitment to reducing our carbon footprint, our Company received recognition for its decarbonization plan, featuring strategic initiatives like the ordering of two state of the art new-building methanol dual fuel Kamsarmax dry bulk vessels, investing  in offshore wind farm support vessels, implementating carbon capture and storage system onboard and adopting novel nano coating applications on ships’ hulls to reduce GHG emissions and improve our fleet’s environmental efficiency. Our pioneering collaboration in the “Cargomorphose” project also received attention for focusing on recycling ships through optimized deconstruction into end products and repurposing ship components for the construction and shipbuilding industries.

Gold Diversity, Equity & Inclusion Leader Award. Aligned with the second pillar of our ESG strategy “Protecting and Developing People,” and priority areas such as Safety at Sea, Labour issues,  and Equality and Anti-discrimination our ship management company, Diana Shipping Services S.A., was honored for its advanced gender equity and inclusion program. The Diversity and Inclusion at Workplace program integrates an unbiased recruitment process, fosters cultural awareness and prevents harassment, empowered by our participation in the Diversity@Sea pilot initiative. The “Youth@Diana” program promotes youth employability through targeted initiatives. Additionally, our policy against violence, discrimination and harassment was adopted accompanied by rigorous training for all employees and a confidential reporting process.

These recognitions reflect our dedication to a sustainable shipping future, fostering innovation, collaboration and authenticity. At Diana, we fully embrace our ESG principles, shaping a better tomorrow. #Together, we’re shaping a better tomorrow for both present and future generations

Maria-Christina Tsemani

Human Resources Manager at Diana Shipping Services S.A.

 

DIMITRIS FINESKOS

Deputy DPA- HSQ/Vetting @ Diana Shipping Services S.A | Quality & Marine Management Systems

 

Dimos Halcoussis

General Manager at Diana Wilhelmsen Management

 

 

Christina Symeonidou

Corporate Development, Governance & Communications Dept.

 

Fotis Vatikiotis

Ops at Diana Shipping Services S.A

 

Avraam Gelegenis

Superintendent Engineer at Diana Shipping Services S.A.

 

Margarita Veniou

Corporate Development, Governance & Communications

Andreas Minaides

 

 

 

 

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...