Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ Β.ΚΟΡΚΙΔΗΣ: “Η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών για την επιχειρηματική κοινωνία”
ΕΛΛΑΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ

Β.ΚΟΡΚΙΔΗΣ: “Η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών για την επιχειρηματική κοινωνία”

Άρθρο προέδρου ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη “Η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών για την επιχειρηματική κοινωνία”

Οι ευρωπαϊκές εκλογές ολοκληρώθηκαν και ήδη περάσαμε στην επόμενη μέρα με τη προσδοκία πως θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη επιχειρηματική κοινωνία. Η ΕΕ ιδρύθηκε για να διατηρήσει την ειρήνη και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Επίσης ιδρύθηκε για να δημιουργήσει οικονομική και κοινωνική πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί μέσω κοινής δράσης, εξαλείφοντας τα εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΕ έχει ως βασικούς στόχους τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών, την ενίσχυση της ενότητας των οικονομιών και τη διασφάλιση της αρμονικής ανάπτυξης με τη μείωση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

 

Η μικρομεσαία ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πεπεισμένη ότι αυτός ο θεμελιώδης στόχος της ευρωπαϊκής αγοράς των 450 εκατ. ανθρώπων θα γίνει πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες 24,3 εκατ. μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις, τόσο στις αγροτικές όσο και στις μητροπολιτικές περιοχές, καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζουν την απασχόληση και προάγουν την κοινωνική συνοχή. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ενδιαφέρονται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας τους και της τοπικής οικονομίας, αντί να «φουσκώσουν» τον κύκλο εργασιών και το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Οι έμποροι, οι βιοτέχνες και γενικά οι ΜμΕ είναι βηματοδότες για την προώθηση βιώσιμων αλλαγών και τη διατήρηση της κληρονομιάς, των αξιών και της τεχνογνωσίας.

 

Η Ευρώπη έχει οικοδομηθεί σε βάση κοινών συμφωνιών, κανόνων και αρχών και αυτό είναι επίσης καλό για την επιχειρηματικότητα. Σε κάποιο σημείο, όμως η ΕΕ παρασύρθηκε σε έναν δρόμο υπερβολικών ρυθμίσεων που δεν δημιουργεί πλέον ευκαιρίες, αλλά εμποδίζει τη δράση, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη χάνει την ανταγωνιστικότητά της έναντι ανταγωνιστικών ηπείρων εδώ και τόσο καιρό. Για να διαδραματίσουμε οι ΜμΕ επιτυχώς τον ρόλο μας, πρέπει οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ανταποκρίνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά μας. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους φορείς λήψης αποφάσεων ότι η μεγάλη πλειοψηφία, το 99,8%, των εταιρειών στην Ευρώπη είναι ΜμΕ και μάλιστα το 93% απασχολεί λιγότερους από 10 υπαλλήλους.

 

Μια αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές της πολιτικής και τον ειδικό αντίκτυπο των κανόνων για τις ΜμΕ. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ και να σέβεται την ποικιλομορφία τους όσον αφορά το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά όπως για βιοτεχνίες, πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες σε κάθε τομέα και θέση στην αλυσίδα αξίας. Αυτή η πολιτική θα πρέπει επίσης να καλύπτει ολόκληρο τον «κύκλο ζωής» μιας επιχείρησης από τη δημιουργία, την ανάπτυξη, έως τη μεταβίβαση, πώληση ή τη δεύτερη ευκαιρία.

 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθώς και η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να προωθούν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να κάνει τις διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες και φθηνότερες. Οι ΜμΕ θεωρώ πως είναι έτοιμες να οδηγήσουν τις μεταβάσεις που αποφασίζει η Κομισιόν με τη προϋπόθεση ότι στο μέλλον θα αντιμετωπίζονται ισόνομα και ισότιμα.

 

Η ενίσχυση της καινοτομίας και των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εξαρτώνται από τον τραπεζικό δανεισμό και μάλιστα έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές για τη χρηματοδότηση των πιο ριψοκίνδυνων καινοτομικών και επενδυτικών σχεδίων τους. Η βελτιωμένη πρόσβαση σε εναλλακτική χρηματοδότηση, όπως επιχειρηματικά κεφάλαια και επιχειρηματικά κεφάλαια ή αγορές μετοχών και ομολόγων, θα μπορούσαν να τονώσουν την καινοτομία και τις επενδύσεις των ΜμΕ σε έργα με μεγαλύτερο κίνδυνο. Τα δημόσια χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων δανείων και της τιτλοποίησης, χρησιμεύουν ως κρίσιμη υποστήριξη για τη χρηματοδότηση και θα πρέπει να επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Απαιτείται ωστόσο περισσότερη προσπάθεια για την πρόοδο με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα επιτρέψει στις ΜμΕ  να μεγεθυνθούν διατηρώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις τους στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές για τη χρηματοδότηση ΜμΕ και ρυθμιστικά πλαίσια που θα επιτρέπουν τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

 

Απαιτούνται μεγάλα ποσά δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για να πετύχει η πράσινη μετάβαση. Ταυτόχρονα, οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δοκιμάζουν τη βιωσιμότητά τους και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, εν μέσω αυξανόμενων απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, τα υψηλά ασφάλιστρα που σχετίζονται με τον κλιματικό κίνδυνο, αποτρέπουν τις ΜμΕ στο να επενδύσουν σε αυτές τις ασφάλειες, ενώ η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης τις εξαναγκάζει σε αύξηση των δαπανών, που υπογραμμίζει την ανάγκη για δράση σε αυτόν τον τομέα, ώστε να μπορέσουμε να προϋπολογίσουμε και να κινητοποιήσουμε ανάλογη χρηματοδότηση.

 

Τα επόμενα πέντε χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 μπορούν να οικοδομήσουν μια κοινωνία όπου οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, να ηγηθούν της δίδυμης μετάβασης και να κάνουν την Ευρώπη να ευημερεί. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τη ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποδίδει, με βάση την αρχή πως πρέπει να ενεργούμε ανάλογα, αφού πρώτα σκεφτούμε σε μικρή κλίμακα. Στις ευρωεκλογές ο κάθε μικρομεσαίος, εξέφρασε αιτήματα, αντίδραση και προτιμήσεις, αξιοποιώντας την ψήφο του για να διαμορφώσει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον στην επιχειρηματική κοινωνία. Τίποτα δεν τελείωσε με την ολοκλήρωση των ευρωεκλογών, αντιθέτως για την επιχειρηματική κοινωνία, όλα τώρα αρχίζουν!

Related Articles

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε

To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε Διαβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο https://issuu.com/ycg_gr/docs/aello-54 Παλαιότερα...

Τραυματισμός ναυτικού στον Πειραιά

Θάνατοι λουόμενων στην Κόρινθο, τον Ασπρόπυργο και τον Αλμυρό – Τραυματισμός ναυτικού...

Δωρεά για ανακαίνιση χώρων κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου από το «Ίδρυμα Αθηνά Ι. Μαρτίνο

Απόφαση αποδοχής της πρότασης δωρεάς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου υπέγραψε ο...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...