Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ιδρύματος Ευγενίδου
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ιδρύματος Ευγενίδου

Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει συνεργασία της  Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ιδρύματος Ευγενίδου στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο υπεγράφη κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου μεταξύ του Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη και του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη, παρουσία και του Διοικητή του Ιδρύματος και πρώην Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Γκόλια.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά στην ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι λιμενικές δραστηριότητες, η ναυπηγική, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α. με βασικό πυλώνα της δραστηριοποίησης μία βιώσιμη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία στην οποία η προστασία του περιβάλλοντος θα συμβαδίζει με τις οικονομικές δραστηριότητες και με έμφαση στην εφαρμογή τους στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα η σύμπραξη των δύο πλευρών επεκτείνεται και στον κρίσιμο τομέα της διεύρυνσης του οικοσυστήματος των φορέων της νησιωτικότητας και της γαλάζιας οικονομίας, ιδίως σε ότι αφορά στο συντονισμό των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας, την προώθησης της Εθνικής Ατζέντας των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων στα γαλάζια επαγγέλματα, αλλά και στη χαρτογράφηση, συστηματοποίηση και θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων στα πεδία της γαλάζιας οικονομίας, της νησιωτικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στην υλοποίηση εμβληματικών δράσεων για τη σύνδεση Ναυτιλίας, ναυτοσύνης των Ελλήνων και των νησιών.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης κατά τη διάρκεια σύντομου χαιρετισμού του υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται μία νησιωτική πολιτική η οποία θα συμβάλλει με συνέπεια, σταθερότητα, στοχοπροσήλωση και με βάθος χρόνου στην δημιουργία αειφορίας».

«Πρέπει», τόνισε, «να αυξηθεί ο τοπικός πληθυσμός, να μένουν οι νησιώτες όλη τη διάρκεια του χρόνου τους τόπους τους, για να υπάρχει μία ισόρροπη ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό», συνέχισε, «να αντιληφθούμε τι σημαίνει μία πράσινη και πολύ περισσότερο μία μπλε ανάπτυξη που είναι προαπαιτούμενο για μία βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και θα συμβαδίζει με άλλους τομείς της οικονομίας.

«Στόχος μας», υπογράμμισε, «είναι η μείωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της προσφοράς εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας όσο και η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, η βελτίωση της ελκυστικότητας και της ευαισθητοποίησης των ευκαιριών σταδιοδρομίας στη γαλάζια οικονομία, αλλά και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος».

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης, αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της ελληνικής νησιωτικής πολιτικής, το οποίο είναι «η καλή νομοθέτηση αλλιώς «ρήτρα νησιωτικότητας», οι χρηματοδοτήσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις και η βελτίωση και αναβάθμιση της γνώσης πάνω στα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και νησιωτικότητας.

«Η θαλάσσια οικονομία», επεσήμανε, «δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ανέδειξε και την χώρα μας, τη ναυτιλία μας και τη ναυτοσύνη μας. Για αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να ορίσουμε έναν τρόπο στο πως τόσο σημαντικά Ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Ευγενίδου ως στρατηγικός εταίρος του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και η κοινωνία των πολιτών να αποτελέσουν στέγη ανοικτού διαλόγου αυτής της διαρκούς διαβούλευσης που μόλις ξεκινά».

Εξάλλου ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ κ. Ιωάννης Γκόλιας, αναφερόμενος στην σύμπραξη των δύο θεσμικών φορέων τόνισε ότι «στο νέο θαλάσσιο οικονομικό μοντέλο υπάρχουν τομείς, που είναι ήδη καθιερωμένοι, και για τους οποίους υπάρχουν αναλυτικά και καλά προσδιορισμένα στοιχεία απόδοσης και απασχολησιμότητας. Οι τομείς αυτοί είναι κυρίως οι θαλάσσιες μεταφορές, ο θαλάσσιος παράκτιος και νησιωτικός τουρισμός, τα θαλάσσια έμβια συστήματα, οι λιμενικές δραστηριότητες και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες. Όλοι οι παραπάνω τομείς», επεσήμανε, «μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στο ΑΕΠ αν διαμορφωθεί και εφαρμοσθεί μια εθνική πολιτική με σαφείς στόχους που θα επέτρεπε στον ιδιωτικό τομέα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Μεταξύ άλλων κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας συμμετείχαν ο Καθηγητής Γιάννης Γκόλιας, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ, Διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κ. Δημήτρης Συξέρης, Προέδρος ΔΣ ΕΟΑΕΝ, ο κ. Αθανάσιος Ζλατούδης, μέλος ΔΣ ΕΟΑΕΝ, ο κ. Νίκος Ρεϊζάκης, μέλος ΔΣ ΕΟΑΕΝ, ο κ. Βαγγέλης Μυρσινιάς, Αντιπρόεδρος INSULEUR και Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου, ο κ. Νικόλαος Τσιπήρας, Οικονομικός Επόπτης Insuleur και μέλος ΔΕ Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο κ. Φώτης Κόττης, μέλος ΔΣ ΕΟΑΕΝ, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο κ. Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο κ. Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (ΕΔΜΙΝ), η κα Μαρια Μποιλέ, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο κ. Ηλίας Μπίσσιας, Διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.net και η κα Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Related Articles

«Προσφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις  17.6.2024»

  Η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών -Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, όπως...

Επικαιρότητα 13ης Ιουνίου

ΕΘΝΙΚΑ Όταν φοράω το εθνόσημο, το σώμα μου πηγαίνει μόνο του Καλλιτεχνική...

ΕΒΕΠ «Τελετή Απονομής των Greek Top Women Awards 2024»

Η φετινή εκδήλωση της απονομής των Greek Top Women awards μας έδωσε...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...