Τρίτη , 5 Δεκέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ 22nd NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM “Master the Change” 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

22nd NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM “Master the Change” 

Η τρίτη κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η NAVIGATORSHIPPINGCONSULTANTS, στο πλαίσιο του 22ου NAVIGATOR 2023 – THESHIPPINGDECISIONMAKERSFORUM, “MastertheChange”, πραγματοποιήθηκε με μεγάληεπιτυχία στις 3 Οκτωβρίου 2023, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, με τη συμμετοχή τριών Ελληνικών ThinkTanks. ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, ΕΛΙΑΜΕΠ & ΙΟΒΕ, έδωσαν την ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών σχετικά με θέματα που αφορούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι και κατ’ επέκταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ναυτιλία, όπως η πράσινη μετάβαση, τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα, η μεταβολή – εξέλιξη των απόψεων και του αξιακού συστήματος των Ελλήνων μετά το πέρας πολλαπλών κρίσεων. Συνολικά 100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Ναυτιλιακών Οργανισμών, μαζί με στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας, και χορηγοί της εκδήλωσης, παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της NavigatorShippingConsultants, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες τονίζοντας ότι “όλος ο κόσμος αμφιταλαντεύεται μεταξύ προκλήσεων και διλημμάτων, το ίδιο και η ναυτιλία. Έτσι, για πρώτη φορά η παρουσία των τριών μεγάλων ThinkTanks της Ελλάδας και η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντική και σίγουρα θα έχει πολλά να προσφέρει”.

Στις μελλοντικές προκλήσεις για την Ελλάδα αναφέρθηκε η Δρ. Μακαντάση Φαίη, Διευθύντρια Ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις. Πέραν των οικονομικών προκλήσεων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό της χώρας  επισήμανε ότι δυο σημαντικές προκλήσεις είναι η κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό. Εξήγησε με απλά λόγια τι σημαίνει κλιματική αλλαγή για την χώρα μας  και πώς αυτή επηρεάζει νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Επίσης, τόνισε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον μειώνεται σύμφωνα με όλες τις δημογραφικές προβολές και βαίνει γηράσκων, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εργασιακές και εκπαιδευτικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, το ασφαλιστικό αλλά και την γεωπολιτική στρατηγική και ασφάλεια της.

Ενδιαφέρον στοιχείο από όσα είπε είναι πως εσφαλμένα το δημογραφικό θεωρείται πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών καθ’ ότι από το 1940 καμία γενιά δεν αναπληρώθηκε, αφού βρισκόμαστε κάτω από το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, που συνιστά το όριο αναπλήρωσης των γενεών. Τέλος, αναφέρθηκε σε μελέτες που έχει εκπονήσει η διαΝΕΟσις και αφορούν στην γαλάζια οικονομία.

 

Η Μαρία ΓαβουνέληΓενική Διευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ &  Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, μίλησε για την ελληνική ναυτιλία, ως πρωταρχικό ζήτημα ασφάλειας και την ανάγκη να καθοριστούν με σαφήνεια οι θαλάσσιες διαδρομές, στις οποίες κυριαρχεί η ελληνική ναυτιλία.

Η κυρία Γαβουνέλη αναγνώρισε τις τρεις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία, την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΙΜΟ για τις ναυτιλιακές εκπομπές, την οδηγία της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια στο ευρύτερο πλαίσιο των εκτιμήσεων για το ESG και τις ευρύτερες συζητήσεις για μια ναυτιλιακή λωρίδα στον Ινδό-Ειρηνικό για να αντισταθμίσει την κινεζική πρωτοβουλία Belt & Road. Όπως είπε συγκεκριμένα, όλα αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και νοούνται με την ευρύτερη δυνατή έννοια, τα οποία αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει η ναυτιλία στη διεθνή σκηνή.

Τη συζήτηση έκλεισε ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο ΟΠΑ, ο οποίος μίλησε για το πώς η ελληνική ναυτιλία μπορεί να βοηθήσει με τρεις πρακτικούς τρόπους την παγκόσμια οικονομία. Ο ένας είναι η εξαγωγή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δεύτερος είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και ο τρίτος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα. Ανέφερε πως ο κόσμος διανύει μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και πως είναι σημαντική η εξειδικευμένη γνώση και η κατεύθυνση για το πώς διασυνδέονται οι τομείς και ποιες είναι οι προτεραιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Βέττας εστίασε στις τάσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία και τις προκλήσεις που αναμένονται, όπως και για το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο ρόλος της ναυτιλίας από αυτές και ειδικότερα την επιβράδυνση της μεγέθυνσης των οικονομιών της Ευρώπης, τις γεωπολιτικές προκλήσεις για τις επιδράσεις της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκε επίσης στην εγχώρια οικονομία και στο ρόλο που παίζει η ναυτιλία σε αυτήν, με βάση προηγούμενες και τρέχουσες ειδικές μελέτες του ΙΟΒΕ. Συσχέτισε, τέλος, την δυναμική της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν τα επόμενα χρόνια αλλά και τις συνθήκες ώστε να τεθεί μεσοπρόθεσμα σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.

 

Μετά τις πολύ σημαντικές τοποθετήσεις τους διεξήχθη ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών του πάνελ, και τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τις γεωπολιτικές και δημογραφικές προκλήσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις.

Τα αποτελέσματα και τα τελικά συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων θα παρουσιαστούν στο 22ο NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, με θέμα: “NavigatetheChange”, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

https://navigatorltd.gr/forums/22nd-navigator-forum-2023/

22nd NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM

“Master the Change”

 

The third closed discussion held by NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, in the framework of the 22nd NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, “Master the Change,” was successfully organized on the 3rd of October 2023, at the Piraeus Marine Club, with the participation of the three Greek Think Tanks. Directors of the think tanks DIANEOSIS, ELIAMEP & IOBE added a valuable opportunity for the exchange of knowledge and ideas on issues that concern the global affairs and by extension are inextricably linked to shipping, such as the green transition, geopolitical events, the evolution of the views and value system of Greeks after multiple crises. A total of 100 participants, including Presidents or representatives of Shipping Organizations, along with executives from the maritime communityand event sponsors attended this event.

Danae Bezantakou, CEO of Navigator Shipping Consultants, welcomed the participants stressing that “the whole world is in many dilemmas and so is shipping. So, for the first time the presence of the three big Think Tanks of Greece and the exchange of views was very important and interesting”.

 

Dr. Fay Makantasi, Research Director, ofDIANEOSIS, initiated the discussion and mentioned the different studies that DIANEOSIS covers, among other things, the major challenges of the Greek economy, climate change, the blue economy, and tourist ports, and directed the need of a holistic view of the world in an age of interdisciplinarity.

 

More explicitly, she described the economic challenges and the necessary reforms that need to be made to modernize the country. She pointed out that two important challenges are climate change and demographics and explained in simple terms what climate change means for our country and how it affects key sectors of the Greek economy and society. She also stressed that Greece’s population in the future is decreasing according to all demographic projections and is ageing, affecting not only its labor and education policies, social welfare, social security but also its geopolitical strategy and security. An interesting aspect of what she mentioned is that demography is wrongly considered a problem of the last few decades in that no generation has been replaced since 1940, since we are below the 2.1 children per woman of childbearing age, which is the generational replacement threshold. Lastly, she referred to studies carried out by transNEOSIS on the blue economy.

 

Maria Gavouneli, Director General, ELIAMEP & Professor of International Law, Faculty of Law, National &Kapodistrian University of Athens talked about Greek shipping, as a primary matter of security and the need to have the sea routes, which are dominated by Greek shipping, clearly defined.

Mrs. Gavouneli acknowledged the three major challenges facing shipping today, the implementation of the IMO resolution on shipping emissions; the EU Due Diligence Directive within the wider context of ESG considerations; and the wider discussions on a shipping lane in the Indo-Pacific to counterbalance the Chinese Belt & Road initiative.As she specifically said, these are all questions pertaining to security, and are understood in the widest possible sense, which highlight the essential role shipping has played and will continue to play in the international scene.

 

Nikos Vettas, the General Director of the Foundation for Economic and Industrial Research – IOBE  explicitly elaborated howGreek shipping can help in three practical ways the world economy. One is the export of services globally, the second is the integration of technology and the third is the creation of jobs in the country. He mentioned how the world is going through a period of rapid change, and how a specialized knowledge and a direction on how the sectors are interconnected and what the priorities are, is important.

More specifically, Mr.Vettas spoke about the trends in the global economy and the challenges that are expected, as well as how the role of shipping may be affected by them, in particular the slowdown in the growth of European economies, the geopolitical challenges and the effects of the integration of new technologies. He also referred to the domestic economy and the role of shipping in it, based on previous and current special studies by IOBE. Finally, he discussed the dynamics of the Greek economy as it has been shaped by the developments of the last few years, as well as the opportunities that exist in the coming years and the conditions to put it on a path of strong growth in the medium term.

 

Following the vigorous panel, an energetic discussion was flourished between the participants and the panelists, and issues regarding environmental sustainability, geopolitical and demographic challenges, technological integration, and global economic trends were raised.

The results and final conclusions of these discussions will be presented at the 22nd NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, themed “Navigate the Change” on Thursday 9th of November 2023 at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center!

https://navigatorltd.gr/forums/22nd-navigator-forum-2023/

 

 

 

 

Related Articles

Verimpact: Συμμετοχή σε επίσημη εκδήλωση για χρηματοδοτήσεις στην COP28

Σε επίσημη παράλληλη εκδήλωση στην COP28 για χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση της...

«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» Η CELESTYAL στα 20Α Βραβεία της Λίστας LLOYD’S

Η Celestyal, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας...

ΟΛΠ: Ηλεκτροδότηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά-Προοπτικές και Προκλήσεις

Πρόσκληση Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) σας προσκαλεί στην Ημερίδα...

BLACK ROPE

H BLACK ROPE βραβεύτηκε με το Lloyd’s List Greek Shipping Award

Η Εταιρεία  Black Rope βραβεύτηκε με το Lloyd’s List Greek Shipping Award...